Villa Cho Thuê

12938 - Cho Thuê Villa Cao Cấp, 2 Phòng Ngủ Tại Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp, 2 Phòng Ngủ Tại Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao...

Mã tin: 12938
Giá
1500 USD / Tháng
 
12883 - Cho thuê biệt thự Saigon Pearl Villas Nội Thất Châu Âu

Cho thuê biệt thự Saigon Pearl Villas Nội Thất Châu Âu

Biệt thự cho thuê tại Saigon Pearl - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao...

Mã tin: 12883
Giá
4000 USD / Tháng
 
12813 - Cho Thuê Villa Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Cho Thuê Villa Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao...

Mã tin: 12813
Giá
3500 USD / Tháng
 
12759 - Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nguyễn Ư Dĩ Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nguyễn Ư Dĩ Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12759
Giá
94 Triệu / Tháng
 
12745 - Cho Thuê Villa 4 Phòng Ngủ Khu Thảo Điền Quận 2

Cho Thuê Villa 4 Phòng Ngủ Khu Thảo Điền Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12745
Giá
1300 USD / Tháng
 
12713 - Cho Thuê Villa 3 Phòng Ngủ Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận

Cho Thuê Villa 3 Phòng Ngủ Đường Thích Quảng Đức Quận Phú Nhuận

Biệt thự cho thuê tại quận Phú Nhuận - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí...

Mã tin: 12713
Giá
1200 USD / Tháng
 
12703 - Cho Thuê Villa Đường 90 Quận 2

Cho Thuê Villa Đường 90 Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12703
Giá
3000 USD / Tháng
 
12662 - Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nam Kì Khởi Nghĩa Quận 3

Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nam Kì Khởi Nghĩa Quận 3

Biệt thự cho thuê tại quận 3 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12662
Giá
58 Triệu / Tháng
 
12661 - Cho Thuê Villa Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Cho Thuê Villa Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12661
Giá
3000 USD / Tháng
 
12653 - Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12653
Giá
4000 USD / Tháng
 
12649 - Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Trương Quyền Quận 3

Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Trương Quyền Quận 3

Biệt thự cho thuê tại quận 3  -  Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ...

Mã tin: 12649
Giá
60 Triệu / Tháng
 
12632 - Cho Thuê Villa Cao Cấp 5 Phòng Ngủ Đường 34 Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp 5 Phòng Ngủ Đường 34 Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12632
Giá
1500 USD / Tháng
 
12631 - Cho Thuê Villa Đường Phạm Hy Lượng Quận 2

Cho Thuê Villa Đường Phạm Hy Lượng Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12631
Giá
1300 USD / Tháng
 
12629 - Cho THuê Villa Cao Cấp 4 Phòng Ngủ Đường 20 Quận 2

Cho THuê Villa Cao Cấp 4 Phòng Ngủ Đường 20 Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12629
Giá
4000 USD / Tháng
 
12626 - Cho Thuê Villa Cao Cấp 5 Phòng Ngủ Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp 5 Phòng Ngủ Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12626
Giá
3500 USD / Tháng
 
12625 - Cho THuê Villa Cao Cấp 4 Phòng Ngủ Đường Quốc Hương Quận 2

Cho THuê Villa Cao Cấp 4 Phòng Ngủ Đường Quốc Hương Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trên đường Quốc Hương, trong một khu vực yên tĩnh...

Mã tin: 12625
Giá
3000 USD / Tháng
 
12614 - Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng , trong một khu vực...

Mã tin: 12614
Giá
4200 USD / Tháng
 
12613 - Cho THuê Villa Cao Cấp 4 Phòng Ngủ Quận 2

Cho THuê Villa Cao Cấp 4 Phòng Ngủ Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trên đường , trong một khu vực yên tĩnh và...

Mã tin: 12613
Giá
4500 USD / Tháng
 
12611 - Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Trần Não Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp Đường Trần Não Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trên đường Trần Não, trong một khu vực yên tĩnh...

Mã tin: 12611
Giá
3500 USD / Tháng
 
12603 - Cho Thuê Villa Cao Cấp 6 Phòng Ngủ Khu Thảo Điền Quận 2

Cho Thuê Villa Cao Cấp 6 Phòng Ngủ Khu Thảo Điền Quận 2

Biệt thự cho thuê tại quận 2 - Căn biệt thự nằm trong một khu vực yên tĩnh và trí tuệ cao bao quanh...

Mã tin: 12603
Giá
5000 USD / Tháng
 
0909.607.980 - 0908.550.813
Mỹ Hưng